म्युच्युअल फंड

सरळ शब्दांत सांगायचे झाले तर म्युच्युअल फंड हा एक भरपूर लोकांच्या पैश्यामधून बनवलेला फंड असतो. ज्यात लावलेला पैशांचा उपयोग वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक करण्यासाठी केला जातो आणि गुंतवणूकदाराला त्याच्या पैशातून जास्तीत जास्त नफा मिळाला पाहिजे, असा प्रयत्न केला जातो.