जगातील 100 श्रीमंत व्यक्ती एका वर्षात इतके कमावतात की जगातील गरिबी 4 वेळा हटवता येईल.