FYBA Books in Marathi PDF ( All Subjects )

नमस्कार मित्रांनो, या पोस्ट मध्ये आम्ही FYBA Marathi Books PDF शेयर केल्या आहेत, ज्या तुम्ही डाउनलोड करू शकतात.

FYBA Books in Marathi PDF

Book NameDownload Link
मराठी भाषेचा अधिष्ठान अभ्यासक्रमDownload
मराठी भाषेचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम कार्यपुस्तकDownload
हिंदी व इंग्रजी भाषांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रमDownload
हिंदी व इंग्रजी भाषांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम कार्यपुस्तकDownload
सामाजिक शास्त्रांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रमDownload
सामान्यज्ञान व सामाजिक जाणीव अधिष्ठान अभ्यासक्रमDownload
मानव्यविद्यांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रमDownload
मानव्यविद्यांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम कार्यपुस्तकDownload
अध्ययन कौशल्ल्यांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रमDownload

Team 360Marathi

1 thought on “FYBA Books in Marathi PDF ( All Subjects )”

Leave a Comment

close