(योजना क्र.९४५) जीवन उमंग योजना | LIC Jeevan Umang Plan In Marathi

एलआयसीची जीवन उमंग योजना एन्डॉयमेंटसमवेत जीवन विमा योजना आहे, जी पॉलिसीधारकास प्रीमियम पेमेंट कालावधीच्या समाप्तीपासून त्याच्या आयुष्यभरापर्यंत नियमित देय देते. ही एक सहभागात्मक योजना आहे आणि त्याअंतर्गत पॉलिसीधारकास साध्या प्रत्यावर्ती बोनस तसेच अंतिम Additional बोनसचा लाभ मिळतो.

एलआयसी जीवन उमंग योजनेची वैशिष्ट्ये | Highlights Of LIC Jeevan Umang Plan In Marathi

 1. एन्डॉयमेंटसह ही आजीवन विमा योजना आहे.
 2. प्रीमियम पेमेंट कालावधीनंतर विमाराशीच्या 8% रक्कम – आजीवन किंवा 100 वर्षे वयापर्यंत.
 3. या योजनेंतर्गत साध्या प्रत्यावर्ती बोनस तसेच अंतिम एडिशन बोनसचा लाभ.
 4. प्रीमियम, डेथ बेनिफिट आणि मॅच्युरिटी बेनिफिटवर टॅक्स बेनिफिट

एलआयसी जीवन उमंग योजनेंतर्गत होणारे लाभ | Benefits Of LIC Jeevan Umang Plan In Marathi

 1. मृत्यू लाभ :
  जर पॉलिसीधारक “जोखीम सुरू होण्याच्या तारखेपूर्वी” मरण पावला तर – भरलेले सर्व प्रीमियम नामित व्यक्तीला (नॉमिनीला) परत केले जातात.
  जर पॉलिसीधारक “जोखीम सुरू होण्याच्या तारखेनंतर” मरण पावला तर – नॉमिनीला मृत्यूच्या वेळी विम्याची रक्कम दिली जाते.

खाली मृत्यूंपेक्षा मृत्यूची विमा रक्कम सर्वात जास्त आहे.वार्षिक प्रीमियमच्या 10 पटमूलभूत सम अ‍ॅश्युअर + सिम्पल रीव्हर्सनरी बोनस + अंतिम एडिशन बोनस

मृत्यू लाभ कधीही भरलेल्या प्रीमियमच्या 105% पेक्षा कमी मिळणार नाहीत.

मृत्यूच्या फायद्यामध्ये नमूद केलेल्या प्रीमियममध्ये कर, राइडर प्रीमियम आणि अंडररायटिंग निर्णयामुळे वाढीव प्रीमियमचा समावेश नाही.

या योजनेतील जोखीम प्रारंभ तारीख समजून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा.

2. सर्व्हायव्हल फायदे : प्रीमियम पेमेंट कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर एक वर्षानंतर, पॉलिसीधारकाला प्रत्येक वर्षाच्या विम्याच्या रकमेपैकी 8% रक्कम मिळणे सुरू होते. 100 वर्षे वयाच्या होईपर्यंत किंवा जे काही आधी आहे त्याचा मृत्यू होईपर्यंत त्याला दरवर्षी ही रक्कम मिळते.

3. मॅच्युरिटी बेनिफिट : वयाच्या 100 व्या वर्षी पॉलिसीधारकास सम अ‍ॅश्युअर्ड + सिंपल रीव्हर्शनरी बोनस + अंतिम एडिसन बोनस दिला जाईल.

4. कर्ज सुविधा : एकदा तुम्हाला सरेंडर व्हॅल्यू मिळाल्यानंतर आपण या योजनेंतर्गत कर्जाची सुविधा घेऊ शकता. सलग 3 वर्षे प्रीमियम भरल्यानंतरच ही योजना सरेंडर केली जाईल
प्राप्त करते कर्जाची रक्कम आणि व्याज दर हे कर्ज घेण्याच्या वेळेवर अवलंबून असते.

एलआयसी जीवन उमंग योजनेचे उदाहरण | Example Of LIC Jeevan Umang Plan In Marathi

ही योजना एका उदाहरणासह समजावून घेऊ.

समजा, शुभम हा एक ३५ वर्षांचा मुलगा खालीलघटकांप्रमाणे ही योजना खरेदी करतो.

विमा राशी = रु. ५,००,०००
पॉलिसी मुदत= १००–पॉलिसी प्रवेशाचे वय = १०० – ३५ = ६५ वर्षे
प्रीमियम्स भरण्याची मुदत = २० वर्षे

या आधारे, वार्षिक प्रीमियम रु. २६,१०५/- + कर असा असेल.

योजना खरेदी करतेवेळी त्याचे वय ८ वर्षांनी जास्त असल्यामुळे रिस्क कवर तत्काळ सुरु होईल.

प्रसंग १: प्रीमियमची 7 वर्षं संपल्यानंतर/पूर्णझाल्यानंतर शुभमचा मृत्यू झाला.

खालीलपैकी जे जास्त असेल त्यावर त्याच्या नामनिर्देशित / नॉमिनीस मृत्य लाभ / डेथ बेनिफिट मिळेल.

 • वार्षिकप्रीमियम च्या १० पट = रु. २,६०,१०५ /-
 • मूलभूत सम अॅश्युअर्ड + सरळ प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम वाढ बोनस = रु. ५,००,०००+ सरळ प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम वाढ बोनस.

खर तर,त्याचे नॉमिनीला असेच लाभ मिळेल जेप्रीमियम देय टर्म करण्यापूर्वीजर का शुभम कधीही मरण पावलाअसता तर जे त्याला मिळाले असते.

प्रसंग २: प्लॅन घेतल्याच्या 22 वर्षांनंतर शुभमचा मृत्यू झाला आणि सर्व 20 प्रीमियम्स भरले आहेत.

20 वर्षांचे त्याचे प्रीमियमचे भुगतान संपले असल्याने,तो सर्व्हायवल बेनिफिटसाठी पात्र असेलत्या नंतर प्रत्येक वर्षी खालीलप्रमाणे :

 • 20 व्या प्रीमियमची पूर्तता केल्याच्या १ वर्षा नंतर = सम अॅश्युअर्डच्या ८% = रु. ५,००,००० वर ८% = रु. ४०,०००
 • 20 व्या प्रीमियमची पूर्तता केल्याच्या 2 वर्षांनंतर = सम अॅश्युअर्डच्या ८% =  रु. ५,००,००० वर ८% = रु. ४०,०००

खालीलपैकी जे जास्त असेल ते त्याच्या नॉमिनीस/नामनिर्देशित  व्यक्तीस डेथ बेनिफिट मिळेल :

 • वार्षिक प्रीमियमसाठी १० पट = रु. २,६०,१०५.
 • बेसिक सम अॅश्युअर्ड + सरळ प्रत्यावर्ती बोनस+ अंतिम वाढ बोनस = रु. ५,००,००० + सरळ प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम वाढ बोनस.

टीप: प्रीमियम भरण्याच्यामुदतीनंतर आता त्या प्रत्येक वर्षासाठी जोवर शुभम हयात आहे, तोवरत्याला मूळ सम अॅश्युअर्डच्या ८% रक्कम मिळेल. तो १०० वर्षाचा होईपर्यंत किंवा त्याच्या मृत्युपर्यंत त्याला ही रक्कम मिळेल४०,०००, जे काही आधी असेल ते.

तसेच, जर प्रीमियम देय टर्मच्या नंतर शुभमने मृत्यू पावला तर त्याचे नॉमिनीला डेथ बेनिफिट मिळेल आणि पॉलिसी संपुष्टात येईल.

प्रसंग ३: शुभम वयाच्या १०० वर्षापर्यंत हयात असल्यास.

20 वर्षांच्या मुदतीनंतर प्रीमियमची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर दरवर्षीत्याला सर्व्हायवल बेनिफिट रु. ४०,००० मिळेल.

तो मॅच्युरिटी बेनिफिटसाठीही पात्र आहे जे = विमा राशी + सरळ प्रत्यावर्ती बोनस+ अंतिम वाढ बोनस

एलआयसी जीवन उमंग योजनेंतर्गत मिळणारे अतिरिक्त लाभ | Additional Benefits Under LIC Jeevan Umang Yojana In Marathi

या योजनेंतर्गत नावाला छोटासा अतिरिक्त प्रीमियम देऊन नमूद केलेल्या रायडर चा लाभ घेता येईल.

 • अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ राइडर
 • अपघात लाभ राइडर
 • नवीन टर्म अ‍ॅश्युरन्स राइडर
 • नवीन गंभीर आजार लाभ राइडर

एलआयसी जीवन उमंग योजनेची अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | Additional features of LIC Jeevan Umang Yojana In Marathi

 • धोरणाचे पुनरुज्जीवन:

सवलतीच्या कालावधीनंतरही प्रीमियम वेळेवर न भरल्यास पॉलिसी बंद केली जाते. पहिल्यांदा भरलेल्या प्रीमियमच्या तारखेपासून परंतु मॅच्युरिटीच्या तारखेपूर्वी आपण हे बंद केलेले पॉलिसी २ वर्षांच्या आत लागू करू शकता. या व्यतिरिक्त, आपल्याला व्याजासहित सर्व थकबाकी प्रीमियम देखील द्यावा लागेल (एलआयसीद्वारे निश्चित केल्याप्रमाणे).

 • सशुल्क मूल्यः

जर तीन वर्षापेक्षा कमी प्रीमियम भरला असेल आणि पॉलिसी पुनरुज्जीवित केली गेली नसेल तर अतिरिक्त कालावधी संपल्यानंतर योजनेतील सर्व फायदे संपुष्टात येतील आणि पॉलिसीधारकास कोणतीही रक्कम दिली जाणार नाही. कमीतकमी तीन वर्षांसाठी प्रीमियम भरला असल्यास पॉलिसी बंद केली जाणार नाही परंतु पेड-अप पॉलिसीमध्ये रुपांतरित केली जाईल आणि पॉलिसीची मुदत संपेपर्यंत चालू राहील.

पेड-अप पॉलिसीअंतर्गत मृत्यूवरील विम्याची रक्कम “डेथ पेड-अप सम अॅश्युअर्ड” नावाच्या रकमेद्वारे कमी केली जाईल आणि [(भरलेल्या प्रीमियम्सची संख्या / देय प्रीमियम्सची एकूण संख्या) * मृत्यूची रक्कम]] असेल च्या बरोबरीने

पेड-अप पॉलिसीअंतर्गत मॅच्युरिटीवर विमाराशीची रक्कम “मॅच्युरिटी पेड-अप सम अॅश्युअर्ड” नावाच्या रकमेपर्यंत कमी केली जाईल आणि [(भरलेल्या प्रीमियम्सची संख्या / देय प्रीमियम्सची एकूण संख्या)) (मॅच्युरिटीवर विमाराशी रक्कम) समान असेल करण्यासाठी )].

 • योजनेच्या आत्मसमर्पणानंतर:

जर आपण कमीतकमी सलग तीन वर्षे प्रीमियम भरला असेल तर आपण कधीही पॉलिसी सरेंडर करू शकता. पॉलिसी सरेंडर केल्यावर एलआयसी गॅरंटिड सरेंडर व्हॅल्यू आणि स्पेशल सरेंडर व्हॅल्यूद्वारे हमी दिलेली सरेंडर व्हॅल्यू देईल.

विशेष आत्मसमर्पण मूल्य आयआरडीएआयच्या पूर्व मान्यतेसह वेळोवेळी विमाधारकाद्वारे पुनरावलोकन केले जाते आणि निर्धारित केले जाते.

पॉलिसीच्या कालावधीत भरलेले हमी दिलेली सरेंडर मूल्य = (एकूण प्रीमियम भरलेला) * (गॅरंटिड सरेंडर व्हॅल्यू फॅक्टर)

येथे पॉलिसीची मुदत आणि पॉलिसीची वर्ष ज्यात पॉलिसी खरेदी केली जाते त्यावर अवलंबून हमी दिलेली सरेंडर व्हॅल्यूज टक्केवारीमध्ये दर्शविली जातात.

 • विनामूल्य देखावा कालावधी:

पॉलिसी धारक पॉलिसीच्या “नियम व अटी” समाधानी नसल्यास तो १५ दिवसांच्या आत पॉलिसी रद्द करू शकतो. पॉलिसी रद्द झाल्यानंतर पॉलिसीधारकाला मुद्रांक शुल्क आणि राइडर शुल्क वजा करून उर्वरित रक्कम परत केली जाते.

हे पण वाचा

close