Viram Chinh in Marathi | विराम चिन्ह मराठीमध्ये

विराम म्हणजे थांबणे . आपल्या भावना आणि विचार व्यक्त करताना, वक्ता वाक्याच्या शेवटी किंवा कधीकधी मध्यभागी श्वास घेण्यासाठी थांबतो, याला विराम म्हणतात. श्वासोच्छवासाव्यतिरिक्त अर्थाच्या स्पष्टतेसाठी या प्रकारचा विराम आवश्यक आहे.

म्हणून आज सर्व प्रकारची विराम चिन्ह ची माहिती घेणार आहोत.

तर चला सुरु करूया आणि पाहूया Viram Chinh in Marathi.

Viram Chinh in Marathi – विराम चिन्ह मराठी

विरामचिन्हे म्हणजे विराम द्या, विश्रांती घ्या, थांबा. म्हणजेच वाक्य लिहिताना विरामचिन्हे दाखवण्यासाठी वापरलेल्या खूणाला विरामचिन्हे म्हणतात.

विरामाचा अर्थ: विराम म्हणजे ‘थांबणे’ किंवा ‘राहणे’, म्हणजेच वाक्य लिहिताना किंवा बोलत असताना मध्यभागी थोडा विराम येतो, ज्यामुळे भाषा स्पष्ट, अर्थपूर्ण आणि भावनिक होते. हा विराम लिखित भाषेत दाखवण्यासाठी काही विशिष्ट प्रकारची चिन्हे वापरली जातात. त्यांना विरामचिन्हे म्हणतात.

विरामचिन्हांची उदाहरणे

 • मोहन शिकत आहे. (सामान्य माहिती)
 • ताजमहाल कोणी बांधला? (प्रश्नार्थी)
 • श्याम आला! (आश्चर्य)

विरामचिन्हे वापरणे

वाक्यात विरामचिन्हे नीट न वापरल्यास वाक्य निरर्थक आणि अस्पष्ट किंवा एकमेकांच्या विरुद्ध बनते.

उदाहरणार्थ

 • थांबा जाऊ देऊ नका
 • थांबा, जाऊ देऊ नका. आता इथे जाऊ देणार नसल्याची चर्चा आहे.
 • थांबू नका, जाऊ द्या. – आणि इथे सोडून देण्याबद्दलची गोष्ट आहे.

वरील उदाहरणांमध्ये: पहिल्या वाक्यात अर्थ स्पष्ट नाही, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वाक्यात अर्थ स्पष्ट होतो पण तिन्ही वाक्यात एकच शब्द असताना एकमेकांना विरुद्धार्थी अर्थ मिळतो. दुसऱ्या वाक्यात ‘नका ‘ नंतर स्वल्पविराम लावणे थांबवण्यास सांगितले आहे, तर तिसऱ्या वाक्यात ‘नका ‘ नंतर स्वल्पविराम लावल्याने कोणालाही थांबवू नका असे सांगितले आहे.

विरामचिन्हांचे प्रकार

 • स्वल्पविराम(, )
 • अर्ध कोलन (;)
 • पूर्णविराम ( . )
 • कोलन [ : ]
 • इंटरजेक्शनचे चिन्ह(!)
 • प्रश्न चिन्ह ( ? )
 • कंस ( ( ) )
 • हायफन (-)
 • उलटा स्वल्पविराम (”…”)
 • संक्षेप चिन्ह ( o )
 • खालील चिन्ह – वर्णन चिन्ह ( :- )
 • अधोरेखित करा ( _ )
 • वगळण्याचे चिन्ह (वगळण्याचे चिन्ह – वगळण्याचे चिन्ह)(… )
 • पुनरावृत्ती सूचक चिन्ह (,,)
 • विस्मरण चिन्ह (^ )
 • लांब उच्चारण चिन्ह (एस)
 • समतुल्यता निर्देशक ( = )
 • निर्देशक चिन्ह ( )

हे पण वाचा

Leave a Comment

close