आजचे कांद्याचे भाव ( 20 December 2021 ) | aajcha kanda bhav

आजचे कांद्याचे भाव – aajcha kanda bhav

राज्यजिल्हाबाजारशेतमालजात/विविधतातारीखकिमान किंमतकमाल किंमतसरासरी किंमत
महाराष्ट्रजळगावभुसावळकांदालाल19/12/2021150015001500
महाराष्ट्रपुणेपुणे (खडकी)कांदास्थानिक19/12/2021140018001600
महाराष्ट्रपुणेपुणे (मोशी)कांदास्थानिक19/12/20215001200850
महाराष्ट्रसातारासाताराकांदाइतर19/12/2021100032002100
महाराष्ट्रपुणेपुणेकांदास्थानिक19/12/202150035002000
महाराष्ट्रशोलापूरमंगळ वेढाकांदाइतर19/12/2021130041002000
महाराष्ट्रपुणेपुणे (पिंपरी)कांदास्थानिक19/12/2021140014001400
महाराष्ट्रशोलापूरसोलापूरकांदालाल18/12/202110040001600
महाराष्ट्रनाशिकमनमाडकांदालाल18/12/202120019001700
महाराष्ट्रनाशिकपिंपळगावकांदाइतर18/12/202185132002301
महाराष्ट्रसांगलीसांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट)कांदास्थानिक18/12/202150035002000
महाराष्ट्रसातारावाईकांदास्थानिक18/12/2021100030002500
महाराष्ट्रनाशिकपिंपळगाव बसवंत (सायखेडा)कांदालाल18/12/202170018251350
महाराष्ट्रऔरंगाबादवैजपूरकांदालाल18/12/202150024001900
महाराष्ट्रऔरंगाबादवैजपूरकांदाइतर18/12/202150025002100
महाराष्ट्रअहमदनगरकोपरगावकांदालाल18/12/202150016761425
महाराष्ट्रअहमदनगरकोपरगावकांदाइतर18/12/202150031992515
महाराष्ट्रकोल्हापूरकोल्हापूरकांदाइतर18/12/2021100036002000
महाराष्ट्रनाशिकमनमाडकांदाइतर18/12/2021101123001880
महाराष्ट्रनाशिकलासलगावकांदाइतर18/12/202170122011601
महाराष्ट्रनाशिकचांदवडकांदालाल18/12/2021100023001800
महाराष्ट्रनाशिकनासिककांदापोळ18/12/202175020001100
महाराष्ट्रजळगावभुसावळकांदालाल18/12/2021100010001000
महाराष्ट्रपुणेपुणे (पिंपरी)कांदास्थानिक18/12/2021100027001850
महाराष्ट्रनाशिकपिंपळगावकांदापोळ18/12/202150026111951
महाराष्ट्रपुणेपुणे (मोशी)कांदास्थानिक18/12/20215001400950
महाराष्ट्रनाशिकनासिककांदाइतर18/12/202165023501550
महाराष्ट्रनागपूरनागपूरकांदालाल18/12/2021180025002325
महाराष्ट्रनाशिकपिंपळगाव बसवंत (सायखेडा)कांदाइतर18/12/202181025002200
महाराष्ट्रनाशिकलासलगावकांदालाल18/12/202150122011601
महाराष्ट्रअहमदनगरराहुरी (वांबोरी)कांदालाल18/12/202120030001800
महाराष्ट्रनाशिककळवणकांदाइतर18/12/202150027052000
महाराष्ट्रऔरंगाबादऔरंगाबादकांदाइतर18/12/202150017001100
महाराष्ट्रअहमदनगरकोपरगावकांदालाल17/12/202130018011525
महाराष्ट्रपुणेपुणे (खडकी)कांदास्थानिक17/12/2021130018001550
महाराष्ट्रनाशिकपिंपळगाव बसवंत (सायखेडा)कांदाइतर17/12/202180028002100
महाराष्ट्रनाशिकसटाणाकांदाइतर17/12/202180033452825
महाराष्ट्रठाणेकल्याणकांदा१ नंबर(1st Sort)17/12/2021240030002700
महाराष्ट्रनाशिकसटाणाकांदालाल17/12/202165023751775
महाराष्ट्रनाशिकयेवलाकांदालाल17/12/202140022001500
महाराष्ट्रनाशिकपिंपळगाव बसवंत (सायखेडा)कांदालाल17/12/202170019511421
महाराष्ट्रशोलापूरसोलापूरकांदालाल17/12/202110040001500
महाराष्ट्रनाशिकयेवलाकांदाइतर17/12/202160029012100
महाराष्ट्रअहमदनगरपारनेरकांदालाल17/12/202150031001750
महाराष्ट्रअहमदनगरकोपरगावकांदाइतर17/12/202130021601825
महाराष्ट्रनाशिकनासिककांदापोळ17/12/202185021501150
महाराष्ट्रपुणेपुणे (पिंपरी)कांदास्थानिक17/12/2021120024001800
महाराष्ट्रशोलापूरमंगळ वेढाकांदाइतर17/12/202110021001400
महाराष्ट्रपुणेजुन्नर(अलेफाटा)कांदाइतर17/12/2021100028501700
महाराष्ट्रसांगलीसांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट)कांदास्थानिक17/12/202140036002000

टीप : वरील आजचे कांद्याचे भाव तक्ता दररोज अपडेट केला जातो तरी देखील बाजारात जाण्या आधी एकदा नक्की खात्री करा

Leave a Comment

close