आजचे कापसाचे भाव ( 20 December 2021 ) | Aajche Kapsache Bhav

आजचे कापसाचे भाव – Aajche Kapsache Bhav

राज्यजिल्हाबाजारशेतमालजात/विविधतातारीखकिमान किंमतकमाल किंमतसरासरी किंमत
महाराष्ट्रयवतमाळराळेगावकापूसइतर18/12/2021800084258350
महाराष्ट्रबुलढाणादेउळगाव राजाकापूसदेशी18/12/2021800084908350
महाराष्ट्रवशिममंगरुलपीरकापूसइतर18/12/2021750081007900
महाराष्ट्रनागपूरपारशीवाणीकापूसएच -4 (ए) 27 मिमी फाइन18/12/2021835084008390
महाराष्ट्रजळगावजामनेरकापूसइतर18/12/2021654380007330
महाराष्ट्रअकोलाअकोलाकापूसदेशी18/12/2021815082008175
महाराष्ट्रचंद्रपूरकोरपनाकापूसदेशी18/12/2021775081007950
महाराष्ट्रहिंगोलीहिंगोलीकापूसइतर18/12/2021805582508152
महाराष्ट्रपरभणीपरभणीकापूसइतर18/12/2021825085008320
महाराष्ट्रवर्धापुलगावकापूसइतर18/12/2021790087518400
महाराष्ट्रनांदेडकिनवटकापूसइतर18/12/2021795082508120
महाराष्ट्रवर्धाहिंगणघाटकापूसइतर18/12/2021800086258265
महाराष्ट्रपरभणीमनवतकापूसदेशी18/12/2021787584908380
महाराष्ट्रयवतमाळराळेगावकापूसइतर17/12/2021780085458350
महाराष्ट्रपरभणीमनवतकापूसदेशी17/12/2021795086078525
महाराष्ट्रबुलढाणादेउळगाव राजाकापूसदेशी17/12/2021800084908200
महाराष्ट्रवर्धापुलगावकापूसइतर17/12/2021770088518425
महाराष्ट्रनागपूरउमरेडकापूसदेशी17/12/2021840086408550
महाराष्ट्रचंद्रपूरकोरपनाकापूसदेशी17/12/2021770082008000
महाराष्ट्रअकोलाअकोलाकापूसदेशी17/12/2021812581758158
महाराष्ट्रवर्धासमुद्रपूरकापूसइतर17/12/2021815086508300
महाराष्ट्रपरभणीसेलूकापूसइतर17/12/2021811585908560
महाराष्ट्रजळगावयावलकापूसइतर17/12/2021605068506590
महाराष्ट्रहिंगोलीहिंगोलीकापूसइतर17/12/2021808082358157
महाराष्ट्रवर्धाहिंगणघाटकापूसइतर17/12/2021800086958240
महाराष्ट्रपरभणीपरभणीकापूसइतर17/12/2021837085708420
महाराष्ट्रनांदेडकिनवटकापूसइतर17/12/2021760082508125
महाराष्ट्रनांदेडHimalyatnagarकापूसइतर17/12/2021770078007750
महाराष्ट्रनागपूरकटोलकापूसदेशी17/12/2021800084008250
महाराष्ट्रयवतमाळराळेगावकापूसइतर16/12/2021780083758260
महाराष्ट्रहिंगोलीहिंगोलीकापूसइतर16/12/2021802582558140
महाराष्ट्रवर्धासिंदी (सेलू)कापूसइतर16/12/2021825087208520
महाराष्ट्रवर्धाहिंगणघाटकापूसइतर16/12/2021785085758000
महाराष्ट्रपरभणीसेलूकापूसइतर16/12/2021801584308370
महाराष्ट्रवर्धावर्धाकापूसइतर16/12/2021780086008400
महाराष्ट्रनागपूरसावनेरकापूसइतर16/12/2021830084008350
महाराष्ट्रनांदेडकिनवटकापूसइतर16/12/2021800082008080
महाराष्ट्रनागपूरकटोलकापूसदेशी16/12/2021800083008200
महाराष्ट्रबुलढाणादेउळगाव राजाकापूसदेशी16/12/2021750084208200
महाराष्ट्रवर्धापुलगावकापूसइतर16/12/2021800087418375
महाराष्ट्रनागपूरहिंगणाकापूसइतर16/12/2021740084828341
महाराष्ट्रपरभणीमनवतकापूसदेशी16/12/2021800085218465
महाराष्ट्रचंद्रपूरकोरपनाकापूसदेशी16/12/2021770081007950
महाराष्ट्रअकोलाअकोलाकापूसदेशी16/12/2021812581508140
महाराष्ट्रनागपूरभिवापूरकापूसइतर16/12/2021816085808300
महाराष्ट्रवर्धावर्धाकापूसइतर15/12/2021780085008350
महाराष्ट्रवर्धापुलगावकापूसइतर15/12/2021800086218350
महाराष्ट्रपरभणीपरभणीकापूसइतर15/12/2021800083558150
महाराष्ट्रपरभणीसेलूकापूसइतर15/12/2021815584058340
महाराष्ट्रवर्धाहिंगणघाटकापूसइतर15/12/2021786085308000

टीप : वरील आजचे कापसाचे भाव तक्ता दररोज अपडेट केला जातो तरी देखील बाजारात जाण्या आधी एकदा नक्की खात्री करा

Leave a Comment

close