(Lyrics+PDF) अष्ट लक्ष्मी स्तोत्रम् मराठी | Ashta Lakshmi Stotram Lyrics in Marathi

प्रिय वाचकांनो, या लेखाद्वारे तुम्ही अष्टलक्ष्मी स्तोत्र पीडीएफ सहज मिळवू शकता. प्रत्येक व्यक्तीला जीवनात संपत्ती आणि वैभवाचा आनंद घ्यायचा असतो आणि या सर्वांवर देवी लक्ष्मीचे नियंत्रण असते. लक्ष्मीच्या आठ रूपांना एकत्रितपणे अष्टलक्ष्मी म्हणतात. देवी आदिलक्ष्मी, देवी धनलक्ष्मी, देवी धैर्यलक्ष्मी, देवी गजलक्ष्मी, देवी संतनलक्ष्‍मी, देवी विजयालक्ष्मी, देवी विद्यालक्ष्मी आणि देवी धनलक्ष्मी ही देवी महालक्ष्मीची आठ भिन्न रूपे आहेत.

या आठ देवींचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्राचे पठण अवश्य करावे. आमच्या प्रिय वाचकांच्या सोयीसाठी, आम्ही या लेखाच्या शेवटी अष्टलक्ष्मी स्तोत्र pdf डाउनलोड लिंक दिली आहे, ज्याद्वारे तुम्ही हे चमत्कारी स्तोत्र वाचू शकता आणि त्याच्या प्रभावाने पैसे आकर्षित करू शकता.

अष्ट लक्ष्मी स्तोत्रम् लिरिक्स मराठी | Ashta Lakshmi Stotram Lyrics in Marathi

आदिलक्ष्मि

सुमनस वन्दित सुन्दरि माधवि, चन्द्र सहॊदरि हेममये
मुनिगण वन्दित मोक्षप्रदायनि, मञ्जुल भाषिणि वेदनुते ।
पङ्कजवासिनि देव सुपूजित, सद्गुण वर्षिणि शान्तियुते
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, आदिलक्ष्मि परिपालय माम् ॥ 1 ॥

धान्यलक्ष्मि

अयिकलि कल्मष नाशिनि कामिनि, वैदिक रूपिणि वेदमये
क्षीर समुद्भव मङ्गल रूपिणि, मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते ।
मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि, देवगणाश्रित पादयुते
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, धान्यलक्ष्मि परिपालय माम् ॥ 2 ॥

धैर्यलक्ष्मि

जयवरवर्षिणि वैष्णवि भार्गवि, मन्त्र स्वरूपिणि मन्त्रमये
सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद, ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते ।
भवभयहारिणि पापविमोचनि, साधु जनाश्रित पादयुते
जय जयहे मधु सूधन कामिनि, धैर्यलक्ष्मी परिपालय माम् ॥ 3 ॥

गजलक्ष्मि

जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि, सर्वफलप्रद शास्त्रमये
रधगज तुरगपदाति समावृत, परिजन मण्डित लोकनुते ।
हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित, ताप निवारिणि पादयुते
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम् ॥ 4 ॥

सन्तानलक्ष्मि

अयिखग वाहिनि मोहिनि चक्रिणि, रागविवर्धिनि ज्ञानमये
गुणगणवारधि लोकहितैषिणि, सप्तस्वर भूषित गाननुते ।
सकल सुरासुर देव मुनीश्वर, मानव वन्दित पादयुते
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, सन्तानलक्ष्मी परिपालय माम् ॥ 5 ॥

विजयलक्ष्मि

जय कमलासिनि सद्गति दायिनि, ज्ञानविकासिनि गानमये
अनुदिन मर्चित कुङ्कुम धूसर, भूषित वासित वाद्यनुते ।
कनकधरास्तुति वैभव वन्दित, शङ्करदेशिक मान्यपदे
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, विजयलक्ष्मी परिपालय माम् ॥ 6 ॥

विद्यालक्ष्मि

प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि, शोकविनाशिनि रत्नमये
मणिमय भूषित कर्णविभूषण, शान्ति समावृत हास्यमुखे ।
नवनिधि दायिनि कलिमलहारिणि, कामित फलप्रद हस्तयुते
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, विद्यालक्ष्मी सदा पालय माम् ॥ 7 ॥

धनलक्ष्मि

धिमिधिमि धिन्धिमि धिन्धिमि-दिन्धिमि, दुन्धुभि नाद सुपूर्णमये
घुमघुम घुङ्घुम घुङ्घुम घुङ्घुम, शङ्ख निनाद सुवाद्यनुते ।
वेद पूराणेतिहास सुपूजित, वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते
जय जयहे मधुसूदन कामिनि, धनलक्ष्मि रूपेणा पालय माम् ॥ 8 ॥

फलशृति

श्लो॥ अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि ।
विष्णुवक्षः स्थला रूढे भक्त मोक्ष प्रदायिनि ॥

श्लो॥ शङ्ख चक्रगदाहस्ते विश्वरूपिणिते जयः ।
जगन्मात्रे च मोहिन्यै मङ्गलं शुभ मङ्गलम् ॥

अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम्च्या पठणाचे फायदे

  • श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्राचे नियमित पठण केल्याने धनलाभ होतो.
  • ज्या घरामध्ये दु:ख आणि दारिद्र्य यांचे निवासस्थान आहे, तेथे दररोज याचे पठण केल्याने दुःख आणि दारिद्र्य नष्ट होते.
  • ज्या व्यक्तीला अष्टलक्ष्मीजींचा आशीर्वाद मिळतो तो जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती करतो.
  • देवी श्री अष्टलक्ष्मीचा आशीर्वाद सहज मिळवण्यासाठी या स्तोत्राचा पाठ अवश्य करावा.
  • देवी अष्टलक्ष्मीच्या कृपेने व्यक्तीच्या जीवनात समृद्धी येते.

अष्ट लक्ष्मी स्तोत्रम् PDF मराठी | Ashta Lakshmi Stotram Lyrics in Marathi PDF

खाली दिलेल्या लिंक वर जाऊन तुम्ही ही PDF DOWNLOD करू शकाल

अष्ट लक्ष्मी स्तोत्रम् PDF

Other Posts,

Leave a Comment

close