50+ Flowers Names in Marathi | फुलांची नावे

नमस्कार, या पोस्ट मध्ये आम्ही 50 पेक्षा जास्त फुलांची नावे आणि त्यांना इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात हे सांगितले आहे.

Hello, Today in this post, We Have Shared a list of 50+ Flowers names in Marathi with their English Names.

Flowers Names in Marathi – फुलांची नावे

इंग्लिश ( English ) मराठी ( Marathi )
Roseगुलाब
Lotusकमळ
Jasminचमेली
Tuberoseनिशिगंध
Hibiscusगुडहल
Sweet granadillaकृष्णकमळ
Magnoliaचम्पा
Crossandraअबोली
Daturaसफेद धतूरा
Oleanderकनेर
Sunflowerसूरजमुखी
Yellow ginger सोनटक्का
Periwinkleसदाबहार
Jasminum sambacमोगरा
Royal poincianaगुले तुरा
Mimusops elengiमौलसारी
Screw pine केवडा
Rangoon creeperमधुमालती
Night Blooming Jasmineरात राणी फुल
Daisyडेझी फ्लॉवर
Sunflowerसूर्यफूल

Team 360marathi

2 thoughts on “50+ Flowers Names in Marathi | फुलांची नावे”

Leave a Comment

close