मंगला गौरी पाठ हिंदी पीडीएफ | Mangla Gauri Vrat Katha PDF

इस पोस्ट मे हमने मंगला गौरी स्तोत्रं, मंगला गौरी व्रत विधि और मंगला गौरी पाठ कि हिंदी पीडीएफ फाईल शेयर कि हे.

मंगला गौरी स्तोत्रं

ॐ रक्ष-रक्ष जगन्माते देवि मङ्गल चण्डिके।
हारिके विपदार्राशे हर्षमंगल कारिके।।

हर्षमंगल दक्षे च हर्षमंगल दायिके।
शुभेमंगल दक्षे च शुभेमंगल चंडिके।।

मंगले मंगलार्हे च सर्वमंगल मंगले।
सता मंगल दे देवि सर्वेषां मंगलालये।।

पूज्ये मंगलवारे च मंगलाभिष्ट देवते।
पूज्ये मंगल भूपस्य मनुवंशस्य संततम्।।

मंगला धिस्ठात देवि मंगलाञ्च मंगले।
संसार मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणाम्।।

देव्याश्च मंगलंस्तोत्रं यः श्रृणोति समाहितः।
प्रति मंगलवारे च पूज्ये मंगल सुख-प्रदे।।

तन्मंगलं भवेतस्य न भवेन्तद्-मंगलम्।
वर्धते पुत्र-पौत्रश्च मंगलञ्च दिने-दिने।।

मामरक्ष रक्ष-रक्ष ॐ मंगल मंगले।

मंगला गौरी व्रत विधि PDF – Mangla Gouri Vrat Vidhi in Hindi PDF

मंगला गौरी पाठ कि हिंदी पीडीएफ

Source : Youtube.com

Team 360Marathi.in

Leave a Comment

close