Marathi Alphabets With Pictures & PDF

Marathi Alphabets With Pictures & PDF

if you want to learn marathi language then, you should start with basics like marathi numbers, marathi barakhadi

today in this post, we are sharing with you Marathi Alphabets

so plz read this post till the end

Marathi Alphabets :

Lets Start with vowels in marathi

Vowels in Marathi :

अ    आ    इ    ई    उ    ऊ    ए    ऐ    ओ    औ    अं    अः    ॲ    ऑ    ऋ

Consonants in Marathi :

क ख ग घ घ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व श
ष स ह ळ क्ष ज्ञ

Source: Youtube.com

Conclusion :

I Hope You like Todays Post About marathi alphabets.

Checkout Our Other Articles Related To Marathi

Team 360Marathi.in

Mayur Patil

नमस्कार मित्रांनो, मी मयूर पाटील. लहानपणापासूनच मला CODING, वेब डेव्हलपमेंट, टेकनॉलॉजी अशा काही विषयांची ओढ होतीच, परंतु जसे कि माझे शिक्षण चालू आहे आणि देशात सध्याची परिस्थिती पाहून शिक्षणाबद्दल, महान लोकांच्या biography, सरकारी योजना, पुस्तके, शेअर मार्केट या विषयांबद्दल वाचण्यात आणि अभ्यास करण्यात मला चांगली आवड निर्माण झाली. म्हणून मी ठरवले कि या ब्लॉग च्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना या सगळ्या विषयांबद्दल उत्तम मार्गदर्शन करू शकतो. मला आता वेग वेगळ्या विषयांचा अभ्यास करून ब्लॉग लिहिण्यात, माझ्या readers च्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडवण्यात जास्त आनंद मिळतो. धन्यवाद !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close