गणपतीची १०८ नावे मराठीत । गणपतीचे १००० नाव । ganpati names in marathi pdf

विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश सर्व देवांमध्ये प्रथम पूज्य मानले जातात, असे म्हटले जाते कि या गणपतीची १०८ नावे च स्मरण केल्यास कार्य शुभ होतात,

म्हणून आम्ही या पोस्ट मध्ये गणपतीची १००० नाव ( 1000 ganpati names in marathi ) सांगितली आहेत

तर चला मग पाहूया गणपतीची १०८ आणि १००० नावे.

गणपतीची १०८ नावे ( List )

 • शूपकर्ण,
 • श्वेता,
 • सर्वदेवात्मन,
 • सर्वसिद्धांत,
 • सर्वात्मन,
 • सिद्धिदाता,
 • सिद्धिप्रिय,
 • सिद्धिविनायक,
 • सुमुख,
 • सुरेश्वरम,
 • स्कंदपूर्वज,
 • स्वरुप,
 • हरिद्र,
 • हेरंब.
 • बुद्धिविधाता,
 • भालचन्द्र,
 • भीम,
 • भुवनपति,
 • भूपति,
 • मंगलमूर्ति,
 • मनोमय,
 • महागणपति,
 • महाबल,
 • महेश्वर,
 • मुक्तिदायी,
 • मूढ़ाकरम,
 • मूषकवाहन,
 • मृत्युंजय,
 • यज्ञकाय,
 • यशस्कर,
 • यशस्विन,
 • योगाधिप,
 • रक्त,
 • रुद्रप्रिय,
 • लंबकर्ण,
 • लंबोदर,
 • वक्रतुंड,
 • वरगणपति,
 • वरदविनायक,
 • वरप्रद,
 • विकट,
 • विघ्नराज,
 • विघ्नराजेन्द्र,
 • विघ्नविनाशन,
 • विघ्नविनाशाय
 • , विघ्नहर,
 • विघ्नहर्ता,
 • विघ्नेश्वर,
 • विद्यावारिधि,
 • विनायक,
 • विश्वमुख,
 • वीरगणपति,
 • शशिवर्णम,
 • शांभवी,
 • शुभगुणकानन,
 • शुभम,
 • पुरुष,
 • प्रथमेश्वर,
 • प्रमोद,
 • बालगणपति,
 • बुद्धिनाथ,
 • बुद्धिप्रिय,
 • क्षेमंकरी,
 • गजकर्ण,
 • गजनान,
 • गजवक्त्र,
 • गजवक्र,
 • गजानन,
 • गणपति,
 • गणाध्यक्ष,
 • गणाध्यक्षिण,
 • गदाधर,
 • गुणिन,
 • गौरीसुत,
 • चतुर्भुज,
 • तरुण,
 • दूर्जा,
 • देवदेव,
 • अवनीश,
 • अविघ्न,
 • ईशानपुत्र,
 • उद्दण्ड,
 • उमापुत्र,
 • एकदंत,
 • एकदंष्ट्र,
 • एकाक्षर,
 • कपिल,
 • देवव्रत,
 • देवांतकनाशकारी,
 • देवेन्द्राशिक,
 • द्वैमातुर,
 • धार्मिक,
 • धूम्रवर्ण,
 • नंदन,
 • नमस्तेतु,
 • नादप्रतिष्ठित,
 • निदीश्वरम,
 • पाषिण,
 • पीतांबर,
 • अखूरथ,
 • अनंतचिदरुपम,
 • अमित,
 • अलंपत,
 • कवीश,
 • कीर्ति,
 • कृपाकर,
 • कृष्णपिंगाक्ष,
 • क्षिप्रा,

गणपती बाप्पा बद्दल च्या आमच्या इतर काही पोस्ट्स,

गणपतीचे १००० नाव | 1000 ganpati names in marathi ( With PDF )

 • ॐ गणपतये नमः
 • ॐ गणेश्वराय नमः
 • ॐ गणक्रीडाय नमः
 • ॐ गणनाथाय नमः
 • ॐ गणाधिपाय नमः
 • ॐ एकदंष्ट्राय नमः
 • ॐ वक्रतुण्डाय नमः
 • ॐ गजवक्त्राय नमः
 • ॐ मदोदराय नमः
 • ॐ लम्बोदराय नमः
 • ॐ धूम्रवर्णाय नमः
 • ॐ विकटाय नमः
 • ॐ विघ्ननायकाय नमः
 • ॐ सुमुखाय नमः
 • ॐ दुर्मुखाय नमः
 • ॐ बुद्धाय नमः
 • ॐ विघ्नराजाय नमः
 • ॐ गजाननाय नमः
 • ॐ भीमाय नमः
 • ॐ प्रमोदाय नमः
 • ॐ आनन्दाय नमः
 • ॐ सुरानन्दाय नमः
 • ॐ मदोत्कटाय नमः
 • ॐ हेरम्बाय नमः
 • ॐ शम्बराय नमः
 • ॐ शम्भवे नमः
 • ॐ लम्बकर्णाय नमः
 • ॐ महाबलाय नमः
 • ॐ नन्दनाय नमः
 • ॐ अलम्पटाय नमः
 • ॐ भीमाय नमः
 • ॐ मेघनादाय नमः
 • ॐ गणञ्जयाय नमः
 • ॐ विनायकाय नमः
 • ॐ विरूपाक्षाय नमः
 • ॐ धीराय नमः
 • ॐ शूराय नमः
 • ॐ वरप्रदाय नमः
 • ॐ महागणपतये नमः
 • ॐ बुद्धिप्रियाय नमः
 • ॐ क्षिप्रप्रसादनाय नमः
 • ॐ रुद्रप्रियाय नमः
 • ॐ गणाध्यक्षाय नमः
 • ॐ उमापुत्राय नमः
 • ॐ अघनाशनाय नमः
 • ॐ कुमारगुरवे नमः
 • ॐ ईशानपुत्राय नमः
 • ॐ मूषकवाहनाय नः
 • ॐ सिद्धिप्रदाय नमः
 • ॐ सिद्धिपतये नमः
 • ॐ सिद्ध्यै नमः
 • ॐ सिद्धिविनायकाय नमः
 • ॐ विघ्नाय नमः
 • ॐ तुङ्गभुजाय नमः
 • ॐ सिंहवाहनाय नमः
 • ॐ मोहिनीप्रियाय नमः
 • ॐ कटिंकटाय नमः
 • ॐ राजपुत्राय नमः
 • ॐ शकलाय नमः
 • ॐ सम्मिताय नमः
 • ॐ अमिताय नमः
 • ॐ कूश्माण्डगणसम्भूताय नमः
 • ॐ दुर्जयाय नमः
 • ॐ धूर्जयाय नमः
 • ॐ अजयाय नमः
 • ॐ भूपतये नमः
 • ॐ भुवनेशाय नमः
 • ॐ भूतानां पतये नमः
 • ॐ अव्ययाय नमः
 • ॐ विश्वकर्त्रे नमः
 • ॐ विश्वमुखाय नमः
 • ॐ विश्वरूपाय नमः
 • ॐ निधये नमः
 • ॐ घृणये नमः
 • ॐ कवये नमः
 • ॐ कवीनामृषभाय नमः
 • ॐ ब्रह्मण्याय नमः
 • ॐ ब्रह्मणस्पतये नमः
 • ॐ ज्येष्ठराजाय नमः
 • ॐ निधिपतये नमः
 • ॐ निधिप्रियपतिप्रियाय नमः
 • ॐ हिरण्मयपुरान्तस्थाय नमः
 • ॐ सूर्यमण्डलमध्यगाय नमः
 • ॐ कराहतिध्वस्तसिन्धुसलिलाय नमः
 • ॐ पूषदन्तभृते नमः
 • ॐ उमाङ्गकेळिकुतुकिने नमः
 • ॐ मुक्तिदाय नमः
 • ॐ कुलपालकाय नमः
 • ॐ किरीटिने नमः
 • ॐ कुण्डलिने नमः
 • ॐ हारिणे नमः
 • ॐ वनमालिने नमः
 • ॐ मनोमयाय नमः
 • ॐ वैमुख्यहतदृश्यश्रियै नमः
 • ॐ पादाहत्याजितक्षितये नमः
 • ॐ सद्योजाताय नमः
 • ॐ स्वर्णभुजाय नमः
 • ॐ मेखलिन नमः
 • ॐ दुर्निमित्तहृते नमः
 • ॐ दुस्स्वप्नहृते नमः
 • ॐ प्रहसनाय नमः
 • ॐ गुणिने नमः
 • ॐ नादप्रतिष्ठिताय नमः
 • ॐ सुरूपाय नमः
 • ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नमः
 • ॐ वीरासनाश्रयाय नमः
 • ॐ पीताम्बराय नमः
 • ॐ खड्गधराय नमः
 • ॐ खण्डेन्दुकृतशेखराय नमः
 • ॐ चित्राङ्कश्यामदशनाय नमः
 • ॐ भालचन्द्राय नमः
 • ॐ चतुर्भुजाय नमः
 • ॐ योगाधिपाय नमः
 • ॐ तारकस्थाय नमः
 • ॐ पुरुषाय नमः
 • ॐ गजकर्णकाय नमः
 • ॐ गणाधिराजाय नमः
 • ॐ विजयस्थिराय नमः
 • ॐ गणपतये नमः
 • ॐ ध्वजिने नमः
 • ॐ देवदेवाय नमः
 • ॐ स्मरप्राणदीपकाय नमः
 • ॐ वायुकीलकाय नमः
 • ॐ विपश्चिद्वरदाय नमः
 • ॐ नादाय नमः
 • ॐ नादभिन्नवलाहकाय नमः
 • ॐ वराहवदनाय नमः
 • ॐ मृत्युञ्जयाय नमः
 • ॐ व्याघ्राजिनाम्बराय नमः
 • ॐ इच्छाशक्तिधराय नमः
 • ॐ देवत्रात्रे नमः
 • ॐ दैत्यविमर्दनाय नमः
 • ॐ शम्भुवक्त्रोद्भवाय नमः
 • ॐ शम्भुकोपघ्ने नमः
 • ॐ शम्भुहास्यभुवे नमः
 • ॐ शम्भुतेजसे नमः
 • ॐ शिवाशोकहारिणे नमः
 • ॐ गौरीसुखावहाय नमः
 • ॐ उमाङ्गमलजाय नमः
 • ॐ गौरीतेजोभुवे नमः
 • ॐ स्वर्धुनीभवाय नमः
 • ॐ यज्ञकायाय नमः
 • ॐ महानादाय नमः
 • ॐ गिरिवर्ष्मणे नमः
 • ॐ शुभाननाय नमः
 • ॐ सर्वात्मने नमः
 • ॐ सर्वदेवात्मने नमः
 • ॐ ब्रह्ममूर्ध्ने नमः
 • ॐ ककुप्छ्रुतये नमः
 • ॐ ब्रह्माण्डकुम्भाय नमः
 • ॐ चिद्व्योमफालाय नमः
 • ॐ सत्यशिरोरुहाय नमः
 • ॐ जगज्जन्मलयोन्मेषनिमेषाय नमः
 • ॐ अग्न्यर्कसोमदृशे नमः
 • ॐ गिरीन्द्रैकरदाय नमः
 • ॐ धर्माय नमः
 • ॐ धर्मिष्ठाय नमः
 • ॐ सामबृंहिताय नमः
 • ॐ ग्रहर्क्षदशनाय नमः
 • ॐ वाणीजिह्वाय नमः
 • ॐ वासवनासिकाय नमः
 • ॐ कुलाचलांसाय नमः
 • ॐ सोमार्कघण्टाय नमः
 • ॐ रुद्रशिरोधराय नमः
 • ॐ नदीनदभुजाय नमः
 • ॐ सर्पाङ्गुळिकाय नमः
 • ॐ तारकानखाय नमः
 • ॐ भ्रूमध्यसंस्थतकराय नमः
 • ॐ ब्रह्मविद्यामदोत्कटाय नमः
 • ॐ व्योमनाभाय नमः
 • ॐ श्रीहृदयाय नमः
 • ॐ मेरुपृष्ठाय नमः
 • ॐ अर्णवोदराय नमः
 • ॐ कुक्षिस्थयक्षगन्धर्वरक्षः
 • किन्नरमानुषाय नमः

ganpati names in marathi pdf

Source : Youtube.com

आशा करतो कि तुम्हाला गणपतीची १०८ नावे मराठीत । गणपतीचे १००० नाव । ganpati names in marathi pdf हि पोस्ट आवडली असेल, आवडली तर शेयर नक्की करा, आणि अश्याच लेखासाठी या ब्लॉग ला पुन्हा भेट द्या

धन्यवाद,

Team ३६०मराठी

गणपती बाप्पा बद्दल च्या आमच्या इतर काही पोस्ट्स,

Leave a Comment

close